ranggenga
Posts: 1
Joined: Mon Feb 20, 2017 2:13 am

[ANN] [TRST] [TOKEN SALE] WeTrust.io PLATFORMA OSZCZĘDNOŚCIOWO UBEZPIECZENIOWA

Mon Feb 20, 2017 2:15 am

Image Sprzedaż tokenów potrwa od 01.03.2017 12:00:00 UTC i zakończy się 14.04.2017 o 23:59:59 UTC Zbiórka musi osiągnąć przynajmniej [BTC] 1,500 i zostanie zakończona gdy osiągnie wartość [BTC] 12,000. WETRUST.IO | PITCH DECK| BLOG | TWITTER | TELEGRAM | SLACK | GITHUB | WHITEPAPER | REDDIT NASZA MISJA
WeTrust to platforma oszczędnościowo ubezpieczeniowa. Jest autonomiczna i zdecentralizowana. WeTrust wykorzystuje blockchain Ethereum aby utworzyć pełnoprawny finansowy system korzystający z istniejących sieci kapitałowych i zaufania społecznego, co eliminuje potrzebę obecności tzw "zufanej strony trzeciej", umożliwia to zastosowanie niższych opłat, ulepszonych struktur motywacyjnych, zdecentralizowanie ryzyka oraz większy kapitał dostępny dla uczestników.

Pierwszym produktem WeTrust’s jest tzw. platforma Rotating and Saving Credit Association (ROSCA nieformalne stowarzyszenia oszczędnościowo-kredytowe) zainspirowane przez ok 1 miliard ludzi na całym świecie korzystający z nieformalnych organizacji udzielających pożyczek i wspierających się wzajemnie finansowo w ramach ich społeczności. ROSCA zapoczątkuje powstanie społeczności i plany WeTrust tworzenia kolejnych produktów takich jak niezależne zdolności kredytowe, zaufane pożyczki, ubezpieczenia wzajemne i inne.

NASZA WIZJA
Wizją WeTrust’s jest wykorzystanie kapitału społecznego, sieci zaufania i technologi blockchain do stworzenia systemu finansowego uwzględniający potrzeby wszystkich jego członków. Dwa miliardy ludzi na świecie nie posiada konta bankowego a istniejący system finansowy ma wiele sprzeczności. Nie można dostać niedrogiej pożyczki nie posiadając dobrze płatnej pracy i zdolności kredytowej. Ponadto uzasadnione roszczenia ubezpieczeniowe bezpośrednio zmniejszają zyski firm ubezpieczeniowych. Osoby mające utrudniony dostęp do bankowości są pokrzywdzone z tego powodu i muszą szukać alternatywnych rozwiązań finansowych.

Wierzymy, że dzisiejsze banki i towarzystwa ubezpieczeniowe odgrywają ważną rolę w społeczeństwie. Jednak w przeciwieństwie do innych branż, w których produkty niezróżnicowane skutkują niskimi marżami te rozwijają się ze względu na ich istotną rolę jako "zaufana strona trzecia". Jednak nasze badania pokazują, że istnieje alternatywa do uzależnienia od "zaufanych osób trzecich". Jest to alternatywa, która pomaga zmniejszyć opór wywołany przez scentralizowanych pośredników i doprowadzić do świata, w którym każdy ma dostęp do uczciwych opartych na rynkowych cenach kredytów i ubezpieczeń.

Naszym pierwszym produktem jest platforma Rosca oparta na technologii blockchain. To pozwala na tworzenie sieci bezpieczeństwa społecznego obejmujących niepewność gospodarczą i zapewnia możliwość rozwoju. Jest to pierwszy z serii produktów, które obejmują zdolności kredytowe i ich ocenę, udzielanie pożyczek, ubezpieczenia wzajemne oraz wiele więcej - wszystkie wykorzystujące niewykorzystany kapitał społeczny i sieci zaufania, które już istnieją.
ŚWIATOWA WARTOŚĆ RYNKU ROSCA (źródła cytowane w Białej księdze) Image FUNKCJE
Dlaczego pierwszą aplikacją dApp WeTrust’s będzie ROSCA? (sprawdźcie naszą Biala ksiege i Video by uzyskać więcej szczegółów!)
Rynek może odnieść sukces gdy istnieje równowaga pomiędzy podażą i popytem i jest ona wymagana od pierwszego dnia jeśli użytkownicy mają odnieść korzyści z platformy WeTrust. Pojawia się tu "problem jajka i kury", w którym silna sieć powiązań jest potrzebna zanim dołączą użytkownicy i odwrotnie. Aby rozwiązać ten problem sądzimy, że ROSCA jest idealnym wiodącym produktem ponieważ ułatwia efekty sieciowe i wykorzystuje już istniejące powiązania i normy zachowań.
Jak działa ROSCA? Image ROSCA zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne i stwarza nowe okazje: (wykorzystywane prze ponad 1 miliard ludzi)
Służy jako ubezpieczenia i kredyt
Zyski pozostają w lokalnej społeczności
Nie ma potrzeby dla pośrednictwa “zaufanej strony trzeciej”
Niski stopień niewypłacalności
Sprawdź nasze VIDEO DEMO! APP TOKEN
Trustcoins są kluczowym składnikiem platformy WeTrust. Moneta jest wynagrodzeniem dla każdego podmiotu uwierzytelniającego i jest płacona przez każdego korzystającego z Zaufanej Sieci. Siły rynkowe, popyt i podaż będą regulowały liczbę "Trustcoin” za transakcję.

Istnieją cztery podstawowe grupy w ekosystemie WeTrust. Zwykli Użytkownicy, Sponsorzy, Przewodniczący i Poleceni Partnerzy Chcemy zapewnić, że TrustCoin jest używany prawidłowo, aby zachęcić te podmioty, aby zachowywały się w taki sposób, aby sprzyjać wzrostowi i integralność w systemie. Funkcje te nie wykluczają się wzajemnie, a jeden podmiot może pełnić wybraną bądź wszystkie te funkcje.
 • Zwykły Użytkownikmoże korzystać z dowolnej z naszych usług jak np. ROSCA, produktów kredytowych, pożyczania lub ubezpieczeń. Użytkownicy są w centrum uwagi WeTrust, ponieważ to oni decydują o sukcesie platformy. Pomagają nam zrozumieć jak korzystać z produktu i dostarczają informacji jak ją usprawnić.
  Sponsorzy wspierają ogólny rozwój platformy poprzez uczestnictwo w wykrywaniu błędów, programowaniu i wykonywaniu innych zadań zleconych przez WeTrust i nagradzanych w Trustcoin. Przyszłe zadania mogą polegać na ułatwianiu konwersji kryptowaluty-pieniądze, uczestniczeniu w audytach etc...
  Przewodniczący: To organizatorzy, informatorzy, orędownicy i eksperci współpracujący z użytkownikami platformy WeTrust. Polegamy na ich pracy edukacyjnej, rekrutacyjnej, egzekwującej i koordynującej grupy. W kontekście ROSCA mogą oni ustalać opłaty w ramach ROSCA którą tworzą.
  Poleceni Partnerzy informują o platformie i otrzymują Trustcoins od WeTrust za pozyskiwanie użytkowników platformy.

PODZIAL
Zanim zostanie osiągnięty stabilny stan platformy, w którym funkcjonować będzie w oparciu o opłaty zostanie przeprowadzona sprzedaż tokenów w celu pozyskania niezbędnych środków do zbudowania platformy. Następnie zespół WeTrust wykorzysta te środki w następujących dziedzinach:
 • Badania: obejmują badania w dziedzinie matematyki, teorii gier, modeli statystycznych i aktuarialnych oraz symulacje obliczeniowe, które zapewnią, że odpowiednie zachowania są zgodne dla wszystkich stron.
 • Rozwój oprogramowania: dotyczy rozwoju oprogramowania, tworzenia inteligentnych kontraktów, oceny bezpieczeństwa, oraz opracowanie bezproblemowej obsługi przez użytkownika.

 • Rozwój biznesowy: dotyczy zawierania partnerstw z NGOsami, tworzenie i rozwój społecznośći ROSCA, oraz zatrudnianie menadżerów promujących platformę na świecie.

 • Marketing: dotyczy wydatków na edukację społeczeństwa na temat platformy, podróże i uczestnictwo w konferencjach blockchain, sponsorowanie wydarzeń z technologii blockchain, pozyskiwanie użytkowników platformy, rozwój marki WeTrust, oraz rozpowszechnianie naszego przesłania użytkownikom ROSCA.

 • Koszty zewnętrzne: Obejmują strukturę sprzedaży tokenów, audyty bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe/prawne, zgodności z przepisami, wynagrodzeń za poszukiwanie błędów i inne koszty stałe (pomieszczenia biurowe, sprzęt) związane z technologią i rozwojem.


100 Milionów Trustcoins (TRST) zostanie wyemitowanych po zakończeniu zbiórki. Sposród tych 100 milionów Trustcoins:

80 Milionów Trustcoins zostanie sprzedanych uczestnikom
10 Milionów Trustcoins zostanie zachowanych przez zespół twórców
9 Milionów Trustcoins zostanie zachowanych na przyszłe wydatki, marketing, nowych członków zespołu
1 Milion Trustcoins zostanie przeznaczony na bounties


Sprzedaż tokenów WeTrust (Trustcoins, TRST) potrwa od 01.03.2017 12:00:00 UTC do 14.04.2017 23:59:59 UTC lub do uzyskania wartości 12,000BTC. Aby zbiórka się powiodła ustanowiono również próg minimalny wynoszący 1500BTC. W przypdaku, gdy nie zostanie on osiągnięty środki zostaną zwrócone inwestorom. Poniżej przedstawiamy schemat bonusów za inwestycje:

Bonusy w trakcie sprzedaży tokenów WeTrust’s

1. Dzień -- 30%
1. Tydzień -- 25%
2. Tydzień -- 20%
3. Tydzień -- 15%
4. Tydzień -- 10%
5. Tydzień -- 5%
6. Tydzień -- 0%


Więcej informacji o escrow i szczegółowy wpis na blogu z instrukcjami dla uczestników sprzedaży wkrótce. Nasza grupa cięzko pracuje nad opublikowaniem pierwszej wersji naszej aplikacji w nadchodzącym tygodniu lub okolicach. Bądźcie czujni.

MAPA DROGOWA Image
NASZ ZESPOL Image
DORADCY Image

Image Image Gostou do que está vendo? Venha conversar e colaborar conosco aqui! VIDEO PLAYLIST | PITCH DECK WETRUST.IO | BLOG | TWITTER | TELEGRAM | SLACK | GITHUB | WHITEPAPER | REDDIT


Return to “Polskie”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests